تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • قطره چکان

آبیاری موضعی نوعی از آبیاری است که شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیر خاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود.

 

مطالب دیگر:

 

 

فروش قطره چکان

 ارسال بار کمتر از 72 ساعت

فروش ویژه آنتلکو