تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • قطره چکان

 جهیزات آبیاری قطره‌ای معمولاً شامل موارد زیر است:

 • منبع آب
 • ایستگاه کنترل مرکزی (شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلقات آن است
 • ایستگاه فیلتراسیون نیز از فیلتر سیکلون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می‌شود. فیلتر سیکلون یا هیدروسیکلون برای چاه‌های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می‌باشد)
 • تانک کود
 • فیلتر توری یا دیسکی
 • لوله اصلی
 • لوله آبرسانی
 • لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)
 • قطره‌چکان و اتصالات لازم

به دلیل نحوه خاص آب رسانی در سیستم آبیاری قطره‌ای، گاهی روش‌های سنتی کوددهی سطحی آزادشونده به مروز زمان، غیرموثر هستند، به همین دلیل گاهی در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کودهای شیمیایی مخلوط و حل شده و به سیستم اعمال می‌شوند. به این روش کوددهی و آبرسانی همزمان شیمیاری یا آبیاری شیمیایی گفته می‌شود. در بعضی موارد تا ۹۵٪ صرفه‌جویی در مصرف کود گزارش شده‌است.

فروش قطره چکان

 ارسال بار کمتر از 72 ساعت

فروش ویژه آنتلکو