تمامی دسته بندی ها

  • تمامی دسته بندی ها
  • قطره چکان

مراکز  فروش:

شما میتوانید به چند صورت قطره چکان ماسب خود را تهیه کنید:

1- خرید از شرکت های وارد کننده و مورد تایید با قیمت زیادتر

2- خرید از وارد کننده های آزاد با قیمت مناسب تر

3- مغازه های تامین لوازم کشاورزی

درصورتی که شما پیمانکار، مغازه دار یا کشاورز هستید و نیاز به قطره چکان دارید، میتوانید با مقایسه قیمت ها در بازار، اقدام به خرید کید. درصورتی که نیاز به مجوزات رسمی دولتی برای طرح های دولتی دارید، ناچار میبایست از قطره چکان های با قیمت بالاتر استفاده نمایید تا فاکتور رسمی برای شما صادر گردد. و در صورتی که طرح های آزاد را اجرا میکنید، می توانید از قطره چکان هایی که بصورت آزاد وارد شده با قیمت مناسب تر، استفاده بنمایید.

فروش قطره چکان

 ارسال بار کمتر از 72 ساعت

فروش ویژه آنتلکو